Hakulomake

Toimipiste

Hakijan henkilötiedot

Opiskelua koskevat tiedot

Luettelossa on mainittu kaikki Mikkelin toimipisteessä opetettavat aineet. Kunkin aineen kohdalla on kaksi (2) eri saraketta.

Merkitse ensimmäiseen sarakkeeseen x sen aineen kohdalle, jota ensisijaisesti haluat opiskella. Toiseen sarakkeeseen vaihtoehtoiset soitintoivomukset. Voit merkitä kaikki haluamasi vaihtoehdot. Myös useamman 1.-sarakkeeseen, jos et halua itse asettaa niitä tärkeysjärjestykseen.


Puupuhaltimet

Vaskipuhaltimet

Jousisoittimet

Kielisoittimet

Muut

Suzuki-huilu

Huom! Suzukiin ilmoittautuvat eivät osallistu testeihin

Aikaisemmat musiikkiopinnot