Opetushallituksen kansallinen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI sisältää opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennetut tiedot oppijoiden yksittäisistä opiskeluoikeuksista, opintosuorituksista sekä suoritetuista tutkinnoista.

Taiteen perusopetuksen järjestäjät voivat nyt tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään KOSKI-tietovarantoon. Opintosuoritusten tallentaminen palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja tuo opetuksessa saavutetut tiedot ja taidot näkyväksi muissa koulutusmuodoissa hankitun osaamisen rinnalla.

KOSKI-tietovarannon käyttö on koulutuksen järjestäjille mahdollista niiden muutosten myötä, joita on tehty lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä sekä lakiin taiteen perusopetuksesta. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2023.

Tästä löytyy tietopaketti, mikä on Koski-palvelu.

Tästä linkistä löytyy oppilaalle tarkoitettua informaatiota Koskesta.

Tästä linkistä löytyy tiedot suostumuksen antamiseen ja tunnistautumiseen.