Oppilasmaksut

Lukukausimaksu laskutetaan syksyllä ja keväällä

Lukukausimaksut
syyslukukausi 2020

Lukukausimaksu laskutetaan syksyllä ja keväällä

eur
Perusopinnot ja perustaso* 214
Syventävät opinnot  ja musiikkiopistotaso * 214
Aikuisosasto 285
Suzuki-huilu 214
Sivuaine (30 min.)
        solistinen opetus 214
        alttoviulu 124
Varhaisiän musiikkikasvatus
        muskari alle 3 v. 87
        muskari yli 3 v., sisarusmuskari 100
        taituri- /karuselliryhmä 147
        soitinvalmennus 139
        lapsikuoro 32
Uuden oppilaan kirjaamismaksu (kertamaksu) 30
Soitinlainamaksu
         Luokka 1 25
         Luokka 2 49
         Luokka 3 55
         Luokka 4 75
Ulkopuolisen opiskelijan maksut
         teoria 92
         pt 1 tutkintomaksu (kertamaksu) 192
         pt 2 tutkintomaksu (kertamaksu) 192
         pt 3 tutkintomaksu (kertamaksu) 335
         I tutkintomaksu 376
Avoin osasto
         solistinen opetus (30 min.) 670
         solistinen opetus (45 min.) 997
         vapaa säestys (20 min.) 443
         musiikkiopiston kuoro 35

 

* perustason ja opistotason maksu vaihtuu aikuisosaston maksuksi sen kalenterivuoden alusta, jolloin oppilas täyttää 20 vuotta.

Sisaralennukseen oikeuttaa opiskelu perusasteella, opistoasteella ja aikuisosastolla. Sisaruksista vanhin maksaa täyden lukukausimaksun, seuraaville myönnetään 10 % sisaralennus. (Sivuaineesta ei sisaralennusta.)