Muskari ja soitinvalmennus

Musiikkileikkikoulun tärkeimpinä tavoitteina on herättää lapsen kiinnostus musiikkiin sekä luoda myönteinen asenne musiikkia ja musisointia kohtaan. Lisäksi tavoitteena on antaa onnistumisen elämyksiä musiikin parissa ja tarjota virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiselle.

Ryhmissä musisoidaan leikkien, laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen ja loruillen.

Toiminnan keskeisin periaate on musiikin kokonaisvaltainen kokeminen.

Taituriryhmät ja soitinvalmennus johdattavat varsinaiseen soitonopiskeluun. Soitinryhmien pääpaino on omalla instrumentilla soittamisen ohessa tutustuminen teorian ja säveltapailun alkeisiin monipuolisten työtapojen kautta.

Kaikki ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

 

 

Muskari
Muskari

Vauvat alle 1v.

Ryhmään voi tulla mukaan vauvan ollessa 2-3 kk ikäinen.

Toiminta on laulua ja loruilua, rytmisoittimiin tutustumista, vauvan ja aikuisen liikkumista, sosiaalista olemista ja yhdessä tekemistä.

Toinen vanhemmista tai esim. isovanhempi osallistuu tunteihin vauvan kanssa.

Tunnin pituus on 30 minuuttia.

 

1-2- vuotiaat

Ryhmässä ovat mukana lapsi ja aikuinen yhdessä. Lapsen kasvaessa toiminta alkaa muuttua pikku hiljaa enemmän lapsen tekemiseksi. Alussa siinä tarvitaan vielä oman aikuisen apua ja mallia, mutta vähitellen lapsi oppii leikkimään itse. Toiminta sisältää lauluja, loruja ja soittamista.

Tunnin pituus on 30 minuuttia.

 

3-4-vuotiaat

On lapsen itsenäistymisen aika eli muskariin jäädään yksinään opettajan ja muiden lasten kanssa. Musiikkiliikunta on tärkeä osa tuntia. Soittaminen saa uusia muotoja, sillä rytmi- ja melodiasoittimet ovat entistä isompi osa tunteja.

Tunnin pituus on 45 minuuttia.

Muskarin lukujärjestys

Muskarin lukujärjestys lv 2021-2022

Muskarin soitinryhmät
Muskarin soitinryhmät

Karuselli 6-8 -vuotiaat

Soitinkarusellissa pääsee tutustumaan useaan soittimeen lukuvuoden aikana. Soitinvalikoima vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain (esim. viulu, sello, trumpetti, huilu, klarinetti). Tuttu opettaja muskarista ohjaa karusellia ja soitonopettajien kanssa pääsee soittamaan eri soittimia. Karusellipolun voi aloittaa ilman edeltäviä musiikkileikkikouluopintoja.

Karusellipolun kesto on 1 vuosi.

 

Taiturit 5-6 -vuotiaat             

Taituripolulla opetellaan perusasioita soittamisesta ja soitetaan korvakuulolta tuttuja lauluja. Soittaminen on osa tuntia, johon liittyy myös muuta monipuolista muskaritekemistä.

Taituripolun kesto on 1 vuosi ja oppitunnin pituus 45 minuuttia.

Taituripolku tarjolla seuraavissa soittimissa:

Pianotaiturit
Pianoryhmässä opetellaan soittamaan korvakuulolta pieniä laulumelodioita muskarin keinoin. Laulamisen, soittamisen ja leikkimisen kautta lasten on helppo oppia pieniä soittotehtäviä. Kotiläksyjä varten kotiin kannattaa hankkia asiantuntevasta musiikkiliikkeestä vähintäänkin pieni kosketinsoitin. Ryhmän koko 6 oppilasta.

Rumputaiturit
Rumpuryhmässä riittää menoa ja meininkiä. Joka lauluun ja loruun mennään rytmiikka edellä. Soitamme djembe-rumpua ja sen lisäksi monipuolisesti muita muskarin rytmi- ja melodiasoittimia leikkiä ja liikettä unohtamatta. Ryhmän koko 8 oppilasta.

Kanteletaiturit
Ryhmässä soitetaan 5-kielistä kanteletta. Tämä kanteleperheen pienin jäsen on yllättävän monipuolinen ja helppo soitin lapselle. Yhdessä opetellaan säestämään lauluja mansikka-, mustikka- ja lakkasoinnuilla. Taitojen karttuessa harjoitellaan myös pienien laulumelodioiden soittamista. Leikki ja liikunta ovat myös olennainen osa toimintaa. Ryhmän koko 8 oppilasta.

Ukuleletaiturit
Ukulele on uusi tulokas taituriryhmiin. Kyseessä on mainio säestyssoitin, jota lasten on helppo hyödyntää muskarilauluissa. Laulut, leikit ja liikunta tukevat soittamisen oppimista. Soittimena käytetään sopraanoukulelea, jolla opetellaan soittamaan helpoimpia sointuja ja pieniä laulumelodioita. Ukulele on edullinen soitinhankinta kotiin. Ryhmän koko 6 oppilasta.

Laulutaiturit
Laulutaiturit on mainio ponnahduslauta myöhemmille musiikkiopinnoille soiton tai laulun parissa. Ryhmässä harjoitellaan mukavia ja helppoja lauluja Kodaly-menetelmän avulla, mikä kehittää sävelkorvaa. Laulujen soittamista pääsee myös kokeilemaan melodiasoittimilla ja pianolla. Laulutaitureissa annetaan tuttujenkin lastenlaulujen raikaa musiikkiliikuntaa ja rytmiikkaa unohtamatta.

Musataiturit
Musataituri on uusi tulokas taituriryhmiin. Ryhmässä tutustutaan monimuotoisemmin uusiin rytmeihin sekä musiikin käsitteisiin laulun, leikin, soiton ja liikunnan keinoin. Musataiturin polun voi aloittaa ilman edeltäviä musiikkileikkikouluopintoja. 6-7 vuotiaille.

Muskarin lukujärjestys

Muskarin lukujärjestys lv 2021-2022

 

Soitinvalmennus
Soitinvalmennus

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksessa opetus tapahtuu pienryhmissä, joissa kaksi oppilasta jakaa 45 minuutin oppitunnin. Soitinvalmennusta annetaan jousisoittimissa, puhaltimissa (klarinetissa ja saksofonissa suositus 8-vuotiaasta alkaen), pianossa, kitarassa, kanteleessa ja lyömäsoittimissa. Tarvittavat lainasoittimet (ei piano) sisältyvät lukukausimaksuun.

Soitinvalmennuksessa voi opiskella kaksi lukuvuotta, mutta oppilas voi halutessaan hakea varsinaiseksi oppilaaksi jo yhden vuoden jälkeen. Soitinvalmennuspolun voi aloittaa ilman edeltäviä musiikkileikkikouluopintoja.

Muskarit 2021-2022

Muskarin lukujärjestys 2021-2022

Videoita muskarista

Syksyllä alkaviin ryhmiin ilmoittautuminen alkaa 1.5.2021
ILMOITTAUDU