Opetuksesta

Opiskelijat ovat ensi sijassa lapsia ja nuoria. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivisin, koulutuntien jälkeen. Työvuosi noudattelee Mikkelin peruskoulujen opetus- ja loma-aikoja.

Opinnot

Opinnot koostuvat soittimen soitonopetuksesta, teoriaopinnoista, yhtye- ja orkesterisoitosta ja kamarimusiikista 1 – 2 kertaa viikossa sekä itsenäisestä harjoittelusta kotona. Yksilöllistä soitonopetusta annetaan 30 – 90 min/vko.

Opiskelua, aloitusikää ja valintaa koskevia tietoja saat musiikkioppilaitosten liiton musiikinopetus-sivulta ja sivulta www.musiikinopetus.fi.

Musiikkiopistossamme voit aloittaa klassisen musiikin, pop- ja jazzmusiikin opinnot perustasolla tai avoimella osastolla. Perustasolle oppilaat valitaan soveltuvuus- ja musikaalisuustestien perusteella.. Avoimella osastolla opiskelet valitsemaasi soitinta 30 min/vko ilman tutkintovelvoitteita.

Tasosuoritukset

Arviointi

Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta kurssin suorittamisen yleisistä ja yksittäisistä piirteistä sekä yleisesti opiskelujen edistymisestä. Tasosuorituksen tärkein palautteen muoto on suullinen palaute, jonka antaa yksi lautakunnan jäsen tai yhteisesti koko lautakunta. Suullisessa palautteessa arvioidaan soiton teknisiä ja taiteellisia piirteitä ottaen huomioon tasosuoritus ja sen haasteellisuus suhteessa oppilaan ikään ja kokemukseen. Keskeisenä palautteen tavoitteena on opastaa oppilasta eteenpäin musiikin harrastuksessa.

Arvosteluasteikko

  • perustaso 1 ja 2 arvostellaan asteikolla hyväksytty – uusittava
  • perustaso 3 sekä opistotaso arvioidaan asteikolla:

1 = hyväksytty
2 = tyydyttävä
3 = hyvä
4 = kiitettävä
5 = erinomainen

Perustason 1 ja 2 prima vista arvioidaan asteikolla hyväksytty – uusittava, perustason 3 ja opistotason prima vistan arvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5.

Vuosittaista edistymistä arvioidaan opintokirjaan merkittävällä arvosanalla, joka annetaan syys- ja kevätlukukauden lopussa. Olennainen merkitys on myös opintokirjaan merkittävällä oppilaan soittamalla ohjelmistolla, josta selviää mitä musiikkikirjallisuutta lukukausien aikana on soitettu. Tärkein palautteen muoto on opettajan kanssa yhdessä käydyt keskustelut, joilla selvitetään oppilaan edistymistä ja tarkastellaan taiteellis-teknistä kehittymistä. Keskusteluissa voidaan vapaammin ja samalla tarkemmin ottaa huomioon oppilaan yksilölliset toiveet ja suhteuttaa ne opetussuunnitelman raameihin.

sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

 http://www.musicedu.fi/ladattavat-materiaalit/

 

Mikkelin musiikkiopiston opetussuunnitelma

Mikkelin_musiikkiopiston_opetussuunnitelma (pdf)

Oppilasvalinta

Musiikkiopiston hakuaika: 1.3.-30.4.2018