Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MUPE) opiskelu alkaa 10 – 11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MUPE-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MUPE-kurssia. Nämä perusopintojen MUPE-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

SYYSLUKUKAUSI 2020

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ti klo 14.15-15.00      MuPe 1, 4M-luokkalaisille, opettaja Inga Nikander, Päämajakoulu
Ti klo 15.30-16.30        MuPe 1, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ke klo 17.30-18.30      MuPe 1, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 2
MuPe 2

Ma klo 14.15-15.00     MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, opettaja Inga Nikander, Päämajakoulu
Ma klo 15.30-16.30     MuPe 2, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ke klo 15.30-65.30      MuPe 2, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 3
MuPe 3

Ma klo 16.30-17.30     MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ti klo 16.30-17.30       MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
To klo 15.30-16.30      MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

Musiikinhistoria ja intensiivikurssi
Musiikinhistoria ja intensiivikurssi

To klo 16.45-17.34       Musiikin historian peruskurssi, opettaja Inga Nikander, luokka 215

Ke klo 16.30-17.30      MuPe:n intensiivikurssi

 

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

Ke klo 17.45-19.00      Sointuanalyysi ja muoto-oppi, opettaja Inga Nikander, luokka 102

Ma klo 17.45-18.45      Musiikinhistorian jatkokurssi, opettaja Inga Nikander, luokka 215

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

ke 17.15-18.15            Rytmimusiikin Mupe 2,  luokka 215
ke 17.15-18.15            Rytmimusiikin Mupe 3,  luokka 215

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva
Kangasniemi
Kangasniemi

MuPe 1
MuPe 3

Mäntyharju
Mäntyharju

Ma  klo 15.30-16.30    Mupe 1, opettaja Anu Kettunen

Ke klo 15.30-16.30     Mupe 3, opettaja Anu Kettunen

Musiikinhistorian peruskurssi

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!