Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MUPE) opiskelu alkaa 10 – 11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MUPE-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MUPE-kurssia. Nämä perusopintojen MUPE-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

Oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin Eepoksessa.
Mikäli sinulla ei ole Eepos-tunnuksia, ota yhteyttä toimistoon.

SYYSLUKUKAUSI 2022

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ti klo 14.15-15.15 MuPe 1, 4M-luokkalaisille, Päämajakoulu
Ti klo 16.30-17.30 MuPe 1, luokka 102
Ke klo 14.15-15.15 MuPe 1, luokka 102
To klo 14.15-15.15 MuPe 1, luokka 102

Ke klo 17.45-18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

MuPe 2
MuPe 2

Ke klo 15.15-16.15 MuPe 2,  luokka 102
To klo 15.15-16.15 MuPe 2,  luokka 102
To klo 14.15-15.15 MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, Päämajakoulu

Ke klo 17.45-18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

MuPe 3
MuPe 3

Ti klo 14.15-15.15 MuPe 3, Päämajakoulu
Ti klo 15.15-16.15 MuPe 3, luokka 102
Ke klo 16.30-17.30 MuPe 3, luokka 102

Ke klo 17.45-18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia
Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia

Ti klo 18.00-19.00 Musiikkiteknologia
To klo 16.30-17.30 Musiikin historian peruskurssi, luokka 215

 

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

Ma klo 17.30-18.30 Musiikinhistorian jatkokurssi, luokka 215
Ti klo 16.00-17.15 Harmoniaoppi, luokka 215
To klo 17.45-19.15 Sointuanalyysi, luokka 215

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

to 18.30-19.30 Rytmimusiikin Mupe

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva

Ma klo 15.30-16.30 Musiikinhistorian peruskurssi
Ti klo 15.15-16.15 MuPe 2
Ke klo 15.00-16.00 MuPe 1

Kangasniemi
Kangasniemi

Mupe 1 ti klo 15.15-16.15
Mupe 3 ke klo 15.15-16.15

Mäntyharju
Mäntyharju

Ma  klo 15.00-16.00 Mupe 1, opettaja Anu Kettunen
Ke klo 15.00-16.00 Mupe 2, opettaja Anu Kettunen
Ma klo 16.00-17.00 MuPe 3, opettaja Anu Kettunen

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!