Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MUPE) opiskelu alkaa 10 – 11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MUPE-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MUPE-kurssia. Nämä perusopintojen MUPE-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

SYYSLUKUKAUSI 2018

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ma klo 14.15-15.00     MuPe 1, 4M-luokkalaisille, opettaja Inga Nikander, Päämajakoulu
Ma klo 15.30-16.30     MuPe 1, opettaja Päivi Juopperi, luokka 104
Ti klo 15.30-16.30        MuPe 1, opettaja Päivi Juopperi, luokka 104
Ke klo 16.45-17.45       MuPe 1, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 2
MuPe 2

Ma klo 16.30-17.30     MuPe 2, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ti klo 14.15-15.00        MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, opettaja Inga Nikander, Päämajakoulu
Ti klo 16.45-17.45        MuPe 2, opettaja Inga Nikander, luokka 102
To klo 14.45-15.45       MuPe 2, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 3
MuPe 3

Ma klo 15.30-16.30    MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ti klo 15.30-16.30       MuPe 3B, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ti klo 17.45-18.45        MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ke klo 14.45-15.45      MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
Ke klo 15.45-16.45      MuPe 3B, opettaja Inga Nikander, luokka 102
To klo 15.45-16.45       MuPe 3, opettaja Inga Nikander, luokka 102
To klo 16.45-17.45       MuPe 3B, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, opettaja Inga Nikander, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

Musiikinhistoria ja musiikkiteknologia
Musiikinhistoria ja musiikkiteknologia

Ke klo 18.00-19.30       Musiikin historian peruskurssi, opettaja Inga Nikander, luokka 102

To klo 18.00-19.00       Musiikkiteknologia, opettaja Henri Tiusanen

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

Ma klo 17.30-18.45  Sointuanalyysi ja muoto-oppi, opettaja Inga Nikander, luokka 102

 

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

To klo 17.15-18.15       Rytmimusiikin Mupe 1, opettaja Satu Tillanen, luokka 215
Ke  klo 16.15-17.15      Rytmimusiikin Mupe 2, opettaja Satu Tillanen, luokka 215

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva
Kangasniemi
Kangasniemi

Ke klo 15.00-16.00  MuPe 1, opettaja Sampo Harrio

Ke klo 16.00-17.30  Musiikinhistorian peruskurssi, opettaja Sampo Harrio

Mäntyharju
Mäntyharju

Ma klo 16.00-17.00   Mupe 2, opettaja Anu Kettunen

Ke klo 15.00-16.00    Mupe 1, opettaja Anu Kettunen

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!