Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MuPe) opiskelu alkaa 10–11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MuPe-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MuPe-kurssia. Nämä perusopintojen MuPe-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

Oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin Eepoksessa.
Mikäli sinulla ei ole Eepos-tunnuksia, ota yhteyttä toimistoon.

SYYSLUKUKAUSI 2022

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ti klo 14.15–15.15 MuPe 1, 4M-luokkalaisille, Päämajakoulu
Ti klo 16.30–17.30 MuPe 1, luokka 102
Ke klo 14.15–15.15 MuPe 1, luokka 102

Ke klo 17.45–18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

MuPe 2
MuPe 2

Ke klo 15.15–16.15 MuPe 2,  luokka 102
To klo 15.15–16.15 MuPe 2,  luokka 102
To klo 14.15–15.15 MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, Päämajakoulu

Ke klo 17.45–18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

MuPe 3
MuPe 3

Ti klo 14.15–15.15 MuPe 3, Päämajakoulu
Ti klo 15.15–16.15 MuPe 3, luokka 102
Ke klo 16.30–17.30 MuPe 3, luokka 102

Ke klo 17.45–18.30 Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille)

Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia
Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia

Ti klo 18.00–19.00 Musiikkiteknologia
To klo 16.30–17.30 Musiikin historian peruskurssi, luokka 215

 

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

Ma klo 17.45–18.45 Musiikinhistorian jatkokurssi, luokka 215
Ti klo 16.00–17.15 Harmoniaoppi, luokka 215
To klo 17.45–19.15 Sointuanalyysi, luokka 215

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

to 18.30–19.30 Rytmimusiikin MuPe

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva

Ma klo 15.30–16.30 Musiikinhistorian peruskurssi
Ti klo 15.15–16.15 MuPe 2
Ke klo 15.00–16.00 MuPe 1

Kangasniemi
Kangasniemi

Mupe 1 ti klo 15.15–16.15
Mupe 3 ke klo 14.45–15.45

Mäntyharju
Mäntyharju

Ma  klo 15.00–16.00 Mupe 1
Ma klo 16.00–17.00 MuPe 3

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!