Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MUPE) opiskelu alkaa 10 – 11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MUPE-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MUPE-kurssia. Nämä perusopintojen MUPE-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

KEVÄTLUKUKAUSI 2021

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ti klo 14.15-15.00       MuPe 1, 4M-luokkalaisille, Päämajakoulu
Ti klo 15.30-16.30       MuPe 1, luokka 102
Ke klo 15.30-15.30      MuPe 1, luokka 102
Ke klo 17.30-18.30      MuPe 1, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 2
MuPe 2

Ma klo 14.15-15.00     MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, Päämajakoulu
Ma klo 15.30-16.30     MuPe 2,  luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 3
MuPe 3

Ma klo 16.30-17.30     MuPe 3, luokka 102
Ti klo 16.30-17.30       MuPe 3, luokka 102
To klo 15.30-16.30      MuPe 3, luokka 102

To klo 18.00-18.45      Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia
Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia

To klo 16.45-17.45       Musiikin historian peruskurssi, luokka 215

Ti klo 18.00-10.00      Musiikkiteknologia, opettaja Henri Tiusanen, bändiluokka

 

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

Ti klo 17.45-19.00      Sointuanalyysi ja muoto-oppi, opettaja Inga Nikander, luokka 215

Ma klo 17.45-18.45     Musiikinhistorian jatkokurssi, luokka 215

Ma klo 17.00-18.00     Harmoniaoppi, opettaja Teemu Laasanen

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

to 18.30-19.30            Rytmimusiikin Mupe 3,  opettaja Jarno Hopponen, luokka 102

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva

To klo 17.00-18.00 MuPe 1, opettaja Pirjo Jolkkonen

Ke klo 15.00-16.00 MuPe 2, opettaja Pirjo Jolkkonen

Ti klo 16.00-17.00 MuPe 3, opettaja Pirjo Jolkkonen

Kangasniemi
Kangasniemi

Ti klo 15.00-16.00               MuPe 1, opettaja Eeva Talvitie-Lehtonen

Ke klo 16.15-17.15                MuPe 3, opettaja Eeva Talvitie-Lehtonen

Mäntyharju
Mäntyharju

Ma  klo 15.30-16.30    Mupe 1, opettaja Anu Kettunen

Ke klo 15.30-16.30     Mupe 3, opettaja Anu Kettunen

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!