Musiikin perusteet (teoriaopinnot)

Musiikin perusteiden (MUPE) opiskelu alkaa 10 – 11 vuoden iässä. Oppilas osallistuu kolmeen MUPE-kurssiin ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu musiikin historian peruskurssi. Ensin on suositeltavaa opiskella kolme MUPE-kurssia. Nämä perusopintojen MUPE-aineet kestävät 3,5 lukuvuotta. Valinnaisena oppiaineena on Musiikin perusteiden intensiivikurssi, joka syventää ja laajentaa perusopintojen sisältöjä.

Syventävien opintojen teoria-aineita kutsutaan musiikin kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineiksi. Näitä oppiaineita on pakollisina vain Solistisella linjalla, jossa ne ovat merkittävä osa opintoja. Muiden linjojen opiskelijat voivat vapaasti valita opinto-ohjelmaansa näitä kuuntelemisen ja hahmottamisen oppiaineita ja näin täydentää omaa opintopolkuaan.

Oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin Eepoksessa.

KEVÄTLUKUKAUSI 2022

Lukujärjestys, Mikkeli

MuPe 1
MuPe 1

Ma klo 14.15-15.00     MuPe 1, 4M-luokkalaisille, Päämajakoulu
Ke klo 14.00-15.00     MuPe 1, luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä
Ke klo 16.30-17.30      MuPe 1, luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä
To klo 14.00-15.00      MuPe 1, luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä

Pe klo 18.30      Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille), opettaja Susanna Rantakylä

MuPe 2
MuPe 2

Ti klo 14.15-15.00     MuPe 2, 5M ja 6M -luokkalaisille, Päämajakoulu
Ke klo 15.00-16.00     MuPe 2,  luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä
Ke klo 17.30-18.30     MuPe 2,  luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä
To klo 14.15-15.00 MuPe 2, 5M ja 6M-luokkalaisille, Päämajakoulu
To klo 15.00-16.00     MuPe 2,  luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä

Pe klo 18.30     Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

MuPe 3
MuPe 3

To klo 16.30-17.30     MuPe 3, luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä
Pe klo 15.00-16.00     MuPe 3, luokka 102, opettaja Susanna Rantakylä

Pe klo 18.30    Rubato-ryhmä, luokka 102 (lukioikäisille ja vanhemmille).

Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia
Musiikinhistoria, intensiivikurssi, musiikkiteknologia

Pe klo 16.30-17.30      Musiikin historian peruskurssi, , opettaja Susanna Rantakylä, luokka 215

 

 

Syventävien opintojen teoriat
Syventävien opintojen teoriat

To klo 17.430-18.45     Säveltapailu, , opettaja Susanna Rantakylä

Pe klo 17.30-18.30      Musiikinhistorian jatkokurssi, opettaja Susanna Rantakylä luokka 215

Harmoniaoppi

Rytmimusiikin teoriat
Rytmimusiikin teoriat

to 18.30-19.30            Rytmimusiikin Mupe 3, Jarno Hopponen

Lukujärjestys, toimipisteet

Juva
Juva

Ti klo 15.15-16.15 MuPe 1, opettaja Pirjo Jolkkonen

Ke klo 15.00-16.00  MuPe 3, opettaja Pirjo Jolkkonen

Kangasniemi
Kangasniemi

Ma klo 15.00-16.00  MuPe 2, opettaja Eeva Talvitie-Lehtonen

Mäntyharju
Mäntyharju

Ke  klo 14.45-15.45    Mupe 1, opettaja Anu Kettunen

Ma klo 15.30-16.30     Mupe 2 opettaja Anu Kettunen

Tule kokeilemaan soittamista

3 ja 5 opetuskerrankerran soittotuntipaketit!