Tapahtumatoiminta

Opetuksen lisäksi Mikkelin musiikkiopistossa on vilkasta tapahtumatoimintaa.
Tapahtumakalenterista löydät ajankohtaiset tapahtumat ja tulevat konsertit.

Alla olevan tapahtumalistan tarkemmat tiedot avautuvat päivämäärää klikkaamalla.

 

Konsertit ovat Mikkelin musiikkiopiston salissa ja usein maksuttomia.

Maksullisten konserttien lippujen hinnat ovat useimmiten: 15 € aikuiset / 5 € alaikäiset ja opiston oppilaat

Muutokset ja lisäykset tapahtumiin ovat mahdollisia.

 

Myös ulkopuolisten tahojen on mahdollista järjestää tapahtumia Mikkelin musiikkiopistolla. Salin vuokra on 125€/tunti (4 tuntiin saakka), minimilaskutus 250€. Yli 4 tuntia kestävien varausten osalta lisätunnit 80€ / tunti. Tilavuokra-asioissa ota yhteyttä rehtori Marja Ikoseen: marja.ikonen@mlimo.fi tai 050-3572111.

su 08.10.

klo 14.00 Näppärikurssin konsertti, Päämajakoulun sali, Mikkeli

MUKANA MAUNO JÄRVELÄ JA MUITA NÄPPÄRIOPETTAJIA!

TERVETULOA KONSERTTIIN! VAPAAEHTOINEN OHJELMAMAKSU.

Näppäripedagogiikka on kansanmusiikkilähtöinen musiikkikasvatusfilosofia, joka pyrkii edistämään musiikista ja musiikin tekemisestä saatavan henkisen pääoman tasavertaista jakaantumista. Kasvatusfilosofia on kehittynyt suomalaisen, perinteisesti taidemusiikin hallitseman musiikinopetusjärjestelmän kyljessä. Näppäriaatteen mukaan musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja kanssakäymistä. Näppäripedagogiikan keskeisiin ajatuksiin kuuluu, että harrastuspohjaa laajentamalla tuodaan hyvä ja laajakatseinen musiikkisuhde kaikkien ulottuville estämättä kuitenkaan lahjakkuuksien esille tuloa.

Pedagogiikan sanoma musiikkikasvatukselle on, että kestävä arvopohja voidaan saavuttaa kytkemällä taidemusiikin kasvatus omaan perinteeseen. Tämä takaa omaleimaisten kulttuurien säilyvyyden ja rikastaa musiikkielämää. Oman kulttuurin tuntemus ja arvostus auttaa myös ymmärtämään muita kulttuureja. Näppäripedagogiikka itsessään on rakentunut vuosisatoja vanhan kaustislaisen pelimanniperinteen pohjalle, mutta ajatusmaailma on sovellettavissa myös muihin kulttuureihin.

Pedagogiikan keskeisinä tavoitteina on:

* Tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa musiikkia

* Palauttaa soittaminen osaksi arkea

* Ohjata kaikenikäiset ja -tasoiset soittajat musisoimaan yhdessä

* Säilyttää pelimanniperinne elävänä ja otetaan se osaksi oppisisältöjä

* Edistää rajatonta ja ajatonta musiikkikasvatusta

Näppärit ovat joustava ryhmä, joka kokoaa eri ikäisiä ja -tasoisia soittajia joko kurssien tai yhteisien esiintymisien merkeissä. Muutamilta paikkakunnilta löytyy myös säännöllisesti viikoittain kokoontuva Näppäriryhmä. Näppäriryhmien koot voivat vaihdella muutamista soittajista jopa 500 esiintyjän kokoonpanoihin. Soittimina käytetään useimmiten kaustislaisesta pelimanniperinteestä tuttuja viuluja, urkuharmooneita, kitaroita ja bassoja. Soitinvalikoimaa laajennetaan tästä aina kulloisenkin tarpeen mukaan: Näppäreiden riveissä nähdään silloin tällöin myös eri puhaltimia, pianoja, kanteleita, lyömäsoittimia ja jopa konserttiharppuja!

Näppäreissä soitettava Näppärimusa koostuu perinteisistä kansanmusiikkisävelmistä ja uudesta, sävelletystä kansanmusiikista. Ohjelmisto perustuu suurimmaksi osaksi kaustislaiseen ja muuhun suomalaiseen pelimanniperinteeseen, mutta sävelmiä omaksutaan usein myös maan rajojen ulkopuolelta. Jotta kaikki pystyisivät soittamaan yhdessä ikään ja taitotasoon katsomatta, sovitetaan Näppäreissä soitettavat sävelmät siten, että ne sisältävät stemmoja eri tasoille vasta-alkajista pidemmälle ehtineisiin. Helpoimmat stemmat eivät vaadi pitkälle kehittynyttä soittimen hallintaa ja mukaan pääsee myös laulaen!

 

klo 18.00 Nälkäpäiväkonsertti 2, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 09.30 Vauvaviikon muskarit, Pääkirjaston lastenosasto

klo 16.00 alkaen Keskiviikkoklubi, Cafe Saundi

klo 18.00 VIERAILUKONSERTTI: Terveisiä Tšekistä -konsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 VIERAILUKONSERTTI: 9M-musiikkiluokan konsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 14.00 Näppärikurssin konsertti, Päämajakoulun sali, Mikkeli

klo 18.00 Syyskonsertti, Juvan seurakuntasali

klo 17.00 Puhaltajien tiistaikonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Syyskonsertti, Kangasniemi-sali

klo 18.00 VIERAILUKONSERTTI: Pohjoisen muunnelmia, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 15.00 VIERAILUKONSERTTI: Schubert-ilta, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Syyspuhallus, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Syystuulia, Kulttuurisali, Mäntyharju

klo 16.00 alkaen Keskiviikkoklubi, Cafe Saundi

klo 17.00 Pianoparaati, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Kitaristien syyskonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Estradilla musiikkiopiston solistit, Mikaeli Mikkeli

klo 15.00 VIERAILUKONSERTTI: Liaisons -konsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 17.00 Puhaltajien tiistaikonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Jousisoittajien konsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 14.00 Winds Jazz Orchestra 20v. –juhlakonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Kantelistien pikkujoulut, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 17.00 Pianistien luokkakonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 16.00 alkaen Keskiviikkoklubi, Cafe Saundi

klo 17.30 Pikkujoulut pianolla, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Jouluiset jouset, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Lopputyökonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 18.00 Joulukonsertti, Mikkelin tuomiokirkko

klo 18.00 Joulukonsertti, Juvan seurakuntasali

klo 18.00 Joulukonsertti, Mäntyharjun Kulttuurisali

klo 18.00 Joulukonsertti, Kangasniemi-sali

klo 18.00 Kitaristien joulukonsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli

klo 15.00 alkaen Glögi & pipari, Cafe Saundi

klo 18.00 Klassisen laulun konsertti, musiikkiopiston sali, Mikkeli