Oppilasmaksut

Lukukausimaksu laskutetaan erikseen syksyllä (syyskuussa) ja keväällä (helmikuussa).

Lukukausimaksut
kevätlukukausi 2024

Lukukausimaksu laskutetaan syksyllä ja keväällä

eur
Perusopinnot 225
Syventävät opinnot 225
Lisäopinnot (aik. Aikuisosasto) 299
Sivuaine (30 min.)
        sama soitinperhe kuin pääaine* 145
        alttoviulu 145
        muu soitin tai laulu 225
Varhaisiän musiikkikasvatus
        muskari 0–2 v. 87
        muskari 3 v. ja sitä vanhemmat, sisarusmuskari 100
        taituri- / karuselliryhmä 140
        soitinvalmennus 145
        lapsikuoro 35
Uuden oppilaan kirjaamismaksu (perusopinnot) 30
Soitinvuokramaksu
         Luokka 1 (1/16 – 1/4 viulut, alkeiskitarat, muovipasuunat) 30
         Luokka 2 (muut soittimet) 60
        AVOIN OSASTO
Solistinen opetus
         30 min / vko 670
         45 min / vko 997
         vapaa säestys 20 min / vko 443
         tuntipaketti 3 x 30 min 120
         tuntipaketti 5 x 30 min 200
Ryhmäopetus
         musiikkiopiston kuoro 40
         ulkopuolisen oppilaan yhteismusiikin maksu 40
         ulkopuolisen oppilaan teoriamaksu (musiikin hahmotusaineet) 95

*Esimerkkejä samasta soitinperheestä: viulu-alttoviulu, klarinetti-saksofoni, baritoni-pasuuna jne. (Tarvittaessa rehtori ratkaisee, onko kyseessä sama soitinperhe.)

 

Vanhin perheenjäsen maksaa täyden oppilasmaksun ja seuraaville myönnetään 15 %:n perhealennus. Perhealennukseen oikeuttaa opiskelu perusopinnoissa, syventävissä opinnoissa ja aikuisosastolla. (Sivuaineesta ei perhealennusta.)

Toimipisteissä on järjestöjä, joilta on mahdollisuus saada tukea oppilasmaksuihin, jos opintojen aloittaminen tai jatkaminen on estymässä perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Kysy lisää opiston toimistosta.